Stret s divokou zverou na cestách môže byť nielen nebezpečný, ale aj finančne nákladný pre vodičov. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) v mnohých prípadoch nepokrýva škodu na vlastnom vozidle spôsobenú zrážkou so zverou. Preto je dôležité vedieť, ako sa poistiť proti takýmto škodám a ako postupovať, ak sa vám podobná nehoda stane. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo zvážiť poistenie proti stretu so zverou, a ako postupovať v prípade nehody.

Prečo zvážiť poistenie proti stretu so zverou?

a. Finančná ochrana: PZP nepokrýva škodu spôsobenú zrážkou so zverou, čo znamená, že náklady na opravu vozidla budú na vodičovi. Poistenie proti stretu so zverou môže poskytnúť finančnú ochranu a pokryť náklady na opravu poškodeného vozidla.

b. Zvýšené riziko: V niektorých regiónoch a v určitých obdobiach roka je riziko stretu so zverou vyššie. Vodiči, ktorí často jazdia v takýchto oblastiach, by mali zvážiť poistenie proti stretu so zverou ako prevenciu pred neočakávanými nákladmi.

Ako sa poistiť proti stretu so zverou?

a. Havarijné poistenie: Poistenie proti stretu so zverou je často súčasťou havarijného poistenia (kasko). Ak už máte havarijné poistenie, overte si, či zahrňuje aj krytie škôd spôsobených zrážkou so zverou. Ak ešte nemáte havarijné poistenie, zvážte jeho uzavretie a uistite sa, že zahrňuje aj túto ochranu.

b. Poistenie proti živelným udalostiam: Niektoré poisťovne ponúkajú samostatné poistenie proti živelným udalostiam, ktoré môže zahŕňať aj krytie škôd spôsobených zrážkou so zverou. Overte si podmienky tohto poistenia a zistite, či je pre vás vhodné.

Ako postupovať v prípade nehody so zverou?

a. Zastavte a zabezpečte miesto nehody: Ak ste sa zrazili so zverou, zastavte vozidlo a zabezpečte miesto nehody, aby ste zabránili ďalším kolíziám. Zapnite výstražné svetlá a postavte výstražný trojuholník.

b. Oznámte nehodu polícii: Pri vážnejšej nehode alebo ak je zviera zranené alebo mŕtve, okamžite kontaktujte políciu a informujte ju o situácii. Polícia poskytne ďalšie pokyny a v prípade potreby zaistí ošetrenie zraneného zvieraťa.

c. Fotografujte škodu a miesto nehody: Fotografie škôd na vozidle a miesta nehody môžu byť dôležité pri riešení poistnej udalosti. Uistite sa, že máte dostatočne kvalitné fotografie, ktoré zachytávajú detaily škôd a okolnosti.

d. Kontaktujte svoju poisťovňu: Informujte svoju poisťovňu o nehode a postupe, ktorý ste zvolili. Poisťovňa vám poskytne pokyny týkajúce sa ďalších krokov, ako aj informácie o tom, ako podať poistnú žiadosť.

e. Získajte písomný záznam: V prípade, že ste kontaktovali políciu, požiadajte o písomný záznam o nehode. Tento záznam môže byť užitočný pri riešení poistnej udalosti s poisťovňou.

PZP nezahŕňa škody spôsobené stretom so zverou, preto je dôležité zabezpečiť si adekvátne poistenie, ako napríklad havarijné poistenie alebo poistenie proti živelným udalostiam. V prípade nehody so zverou je dôležité postupovať správne, aby ste zabezpečili vlastnú bezpečnosť a úspešné vybavenie poistnej udalosti. Urobte všetko, čo je v silách, aby ste predišli stretu so zverou, ako napríklad jazdiť opatrne a dodržiavať rýchlostné obmedzenia, najmä v oblastiach, kde je riziko stretu so zverou vyššie.

PZP a stret so zverou – Ako sa poistiť a ako postupovať v prípade nehody?