Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) môže byť jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich cenu poistenia výkon motorového vozidla, vyjadrený v kilowattoch (kW). V tomto článku sa pozrieme na to, ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu PZP, ako sú vozidlá rozdelené do kategórií podľa výkonu a ako ušetriť na poistení bez ohľadu na výkon vášho vozidla.

Ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu PZP?

a. Riziko nehody: Vo všeobecnosti platí, že vozidlá s vyšším výkonom majú vyššiu rýchlosť a zrýchlenie, čo môže zvýšiť pravdepodobnosť nehody. Z tohto dôvodu poisťovne často účtujú vyššie prémie za PZP pre vozidlá s vyšším výkonom.

b. Náklady na opravy: Vozidlá s vyšším výkonom sú často drahšie a nákladnejšie na opravu. V prípade škody na takomto vozidle môže poisťovňa čeliť vyšším nákladom na náhradu škody, čo sa odráža aj v cene PZP.

Rozdelenie vozidiel do kategórií podľa výkonu

Poisťovne často rozdeľujú vozidlá do kategórií podľa výkonu, aby určili cenu PZP. Tieto kategórie môžu byť založené na rozsahu výkonu v kilowattoch, napríklad:

  • Kategória 1: do 40 kW
  • Kategória 2: 41 kW – 85 kW
  • Kategória 3: 86 kW – 125 kW
  • Kategória 4: 126 kW a viac

Všeobecne platí, že čím vyššia je kategória výkonu vozidla, tým vyššia je cena PZP.

Ako ušetriť na PZP bez ohľadu na výkon vozidla?

a. Porovnajte ponuky: Vždy si vyžiadajte ponuky od viacerých poisťovní a porovnajte ceny a rozsah krytia. Tým získate prehľad o tom, ktorá poisťovňa ponúka najlepší pomer ceny a kvality.

b. Využite zľavy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy za rôzne faktory, ako napríklad bezpečnú jazdu, absolvovanie defenzívneho šoférovanie alebo iných školení, vek a skúsenosti vodiča, či za používanie bezpečnostných zariadení. Zistite, aké zľavy sú dostupné a využite ich na zníženie ceny PZP.

c. Zvoľte vhodný spôsob platby: Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pri jednorazovej platbe celoročnej sumy alebo ponúkajú možnosť rozloženia platby na splátky. Zvážte, ktorý spôsob platby je pre vás najvýhodnejší.

d. Zvážte dobrovoľné zvýšenie spoluúčasti: Spoluúčasť je suma, ktorú poistník zaplatí pri uplatnení nároku na poistné plnenie. Zvýšenie spoluúčasti môže znížiť prémie za PZP, ale zároveň zvýši vaše náklady v prípade škody.

e. Udržujte bezpečný jazdný záznam: Poisťovne často poskytujú zľavy za bezpečný jazdný záznam bez nehôd alebo priestupkov. Udržiavanie bezpečného jazdného záznamu môže pomôcť znížiť cenu PZP.

Cena PZP závisí od viacerých faktorov, vrátane výkonu vozidla vyjadreného v kilowattoch. Vo vozidlách s vyšším výkonom je väčšia pravdepodobnosť nehody, čo zvyšuje cenu poistenia. Pri výbere PZP je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní, využiť dostupné zľavy, zvoliť vhodný spôsob platby a udržiavať bezpečný jazdný záznam. Týmto spôsobom môžete ušetriť na PZP bez ohľadu na výkon vášho vozidla.

Cenník PZP podľa kW – Ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu poistenia