Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je základnou poistnou zmluvou, ktorú musí mať každý vodič na Slovensku. PZP chráni vodičov pred finančnými nároky tretích osôb v prípade škôd, ktoré by spôsobili vlastným vozidlom. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo je overenie PZP dôležité, ako to urobiť a ako si vybrať správnu poisťovňu.

Prečo je dôležité overiť si PZP?

a. Zákonná povinnosť: Overenie PZP je dôležité, pretože na Slovensku je toto poistenie povinné pre všetkých vodičov motorových vozidiel. Bez platného PZP nemôžete legálne jazdiť na cestách.

b. Finančná ochrana: V prípade dopravnej nehody, kde spôsobíte škodu na majetku alebo zdraví tretích osôb, PZP pokryje náklady na náhradu tejto škody. To vám zaistí finančnú ochranu pred náročnými náhradami škôd.

c. Prevencia pokút: Ak nemáte platné PZP, hrozí vám pokuta od polície a môžete byť dokonca vyškrtnutý z evidencie motorových vozidiel.

Ako overiť platnosť PZP?

a. Overenie na základe evidenčného čísla vozidla: Na Slovensku môžete overiť platnosť PZP pomocou evidenčného čísla vozidla na webových stránkach Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SLKP). Stačí zadať evidenčné číslo vozidla do vyhľadávacieho políčka a systém vám zobrazí informácie o platnosti PZP.

b. Overenie prostredníctvom poisťovní: Ak máte poistenie uzavreté priamo v poisťovni, môžete sa prihlásiť do svojho online účtu, kde nájdete informácie o platnosti vášho PZP. V prípade potreby sa môžete obrátiť na svojho poisťovacieho agenta alebo zákaznícku podporu poisťovne.

Ako si vybrať správnu poisťovňu pre PZP?

Pri výbere poisťovne pre uzavretie PZP by ste mali zvážiť niekoľko faktorov, aby ste našli tú najlepšiu možnosť pre vaše potreby:

a. Cenová ponuka: Porovnajte ceny PZP od rôznych poisťovní. Uistite sa, že zohľadňujete všetky súčasti ponuky, vrátane základného krytia, prídavných balíčkov a zliav za bezpečné jazdenie alebo viacpoistné zľavy.

b. Rozsah krytia: Overte, či ponúkané PZP zahŕňa všetky zákonom požadované položky a či sú k dispozícii ďalšie doplnkové balíčky, ako napríklad krytie škody na vlastnom vozidle, asistenčné služby alebo zahraničné krytie.

c. Povesť poisťovne: Skontrolujte recenzie a hodnotenia poisťovní, aby ste zistili, ako spokojní sú zákazníci s rýchlosťou a kvalitou vybavovania náhrad škôd a celkovou úrovňou služieb.

d. Dostupnosť zákazníckej podpory: Zistite, či poisťovňa ponúka dostatočné možnosti kontaktu, ako napríklad telefónne číslo, e-mail, online chat alebo sociálne siete. Ďalej sa uistite, či zákaznícka podpora funguje počas hodín, kedy ju môžete potrebovať.

e. Možnosti platby: Zohľadnite, aké možnosti platby ponúka poisťovňa. Niektoré poisťovne umožňujú rozložiť platbu PZP na splátky alebo ponúkajú zľavy pri platbe celej sumy naraz.

Overenie PZP je kľúčovým krokom pre každého vodiča na Slovensku. Zabezpečuje, že ste v súlade so zákonom a chránený pred finančnými nárokmi tretích strán v prípade škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Pri výbere poisťovne pre PZP nezabudnite zohľadniť cenu, rozsah krytia, povesť poisťovne, dostupnosť zákazníckej podpory a možnosti platby.

Overenie PZP – Prečo je to dôležité a ako to urobiť?